YASAL NOTLAR.

Bu, KKTC'nin tek resmi MINI web sitesidir.
Çangar Motors bu web sitesinin içeriği ve MINIKuzey Kıbrıs Facebook sayfasından sorumludur.
Aksi belirtilmedikçe "biz", "biz" ve "bizim" referanslarımız Çangar Motors'a aittir.

ŞİRKET BİLGİLERİ.

Çangar Motors Co. Ltd.

Menşei No: 6216

Adres:  Şehit Mustafa Ruso Caddesi Posta kodu: 99010 Küçükkaymaklı, Lefkoşa, KKTC

E-mail: bilgi@cangarmotors.com

GİZLİLİK POLİTİKASI.

Bu sitenin bazı bölümlerinde, sizden kişisel bilgilerinizi iletmeniz istenmiştir. Ad, soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi gibi kişisel verilerinizi paylaşmanız tamamen kendi seçiminize bağlıdır. Bu bilgiler ticari elektronik ileti gönderimine onay vermeniz halinde, Çangar Motors Co. Ltd. tarafından size yönelik yapılacak ürün hizmet, özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminin E-posta, Telefon, SMS/MMS kanalları vasıtasıyla gerçekleştirilmesinde kullanılır ve işbu bilgiler Çangar Motors Co. Ltd. tarafından işlenip muhafaza edilir. İletişim bilgileriniz ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılabilir ve kişisel verileriniz bu faaliyetler kapsamında işlenip, muhafaza edilip, üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

HAKLARINIZ.

Tanımlama Bilgisi, bir internet sayfası tarafından sabit diskinize yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadı

TİCARİ MARKALAR.

MINI bir BMW Group markasıdır. Farklı şekilde belirtilmediği sürece bu internet sitesindeki bütün ticari markalar, marka isimleri, model isimleri, logolar ve amblemler dâhil olmak üzere, BMW AG ticari marka haklarına tabidir.

LİSANSLAR.

BMW Group yenilikçi ve geniş bilgi sağlayan bir internet sitesi yaratmak istemiştir. Patentler, ticari markalar ve telif hakları gibi bütün fikri mülkiyet koruma altındadır. BMW Group şirketlerinin fikri mülkiyetini veya üçüncü şahısların fikri mülkiyetini kullanmak üzere hiçbir lisans hakkı bu internet sitesi tarafından verilmemiştir.